Школа молодого вчителя

Мета «Школи молодого учителя» – сприяння підвищенню рівня психологічної компетентності, фахового рівня, розвивати вміння психологічного обґрунтування змісту предмету, я творчого потенціалу вчителя, удосконаленню майстерності, озброєнню новітніми знаннями, методикою та технологією навчання.

Основні завдання  «Школи молодого учителя»:

  • поглиблення знань з теорії та практики навчання і виховання;
  • поглиблення знань з теорії та практики навчання і виховання;
  • сприяння оволодінню молодими вчителями основних нормативних документів;
  • вивчення і використання у практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду;
  • розвиток ініціативи і творчості, новаторських пошуків вчителів.

Основні напрямки роботи «Школи молодого учителя»:

  • розширити сферу знань учителів із психолого-педагогічних основ уроку;

–    продовжувати знайомити молодих вчителів з елементами педагогічної техніки, опанування якої дасть змогу усвідомленню здійснювати відбір необхідних і найбільш доцільних прийомів роботи учнів на уроках;

–    створити для вчителів таке методичне середовище, в якому їм би хотілося творити.

Наставнику

Поради молоду вчителю.

Готуємось до уроку.

Самоаналіз уроку.