Учнівське самоврядування

Максим Ярмолинський – Президент учнівського самоврядування ліцею

Божена Шутак – прем’єр-міністр

Відео-самопрезентація «Фактор успіху Михайла Рибака!».

Відео зроблено для проєкту “Лідер року 2020”. У відео-самопрезентації розповідається про діяльність Президента учнівського самоврядування Михайла Рибака

https://youtu.be/kZkYCvq_I38

Ліцей – це мікромодель майбутнього суспільства. Основи громадянського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагає учням організувати власне життя і життя своїх однолітків.

Учнівське самоврядування в навчальному закладі сприяє згуртованості шкільного колективу, розвитку творчих і духовних сил, громадської думки, підготовка до дорослого життя. Воно повинно відповідати на такі запитання: Як зростити свідомих громадян України, патріотів своєї держави? Як досягти, щоб діти, вчителі й батьки жили у злагоді цікавим, емоційно насиченим життям? З чого починати? Відповідь на ці питання одна – організація дієвого самоврядування.

З огляду на вищесказане, особливої ваги набуває формування в учнів навичок самоврядування. Це сприятиме оволодінню організаторськими та комунікаційними уміннями, вихованню соціальної активності та відповідальності.

Повноцінному учнівському самоврядуванню притаманна раціональна внутрішня організованість, що виявляється у загальній захопленості справою, нових ініціативах, високому рівні відповідальності за спільну справу.

Отже, самоврядування – спосіб життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з педагогами) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності.

Учнівське  самоврядування  комунального закладу «Вінницький технічний ліцей» регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових документів: Конституції України, Всесвітньої декларації про права дитини, Конвенції ООН про права дитини, Закону України “Про освіту”, статуту ліцею.

Особисті функції учнівського самоврядування

 • соціальна функція
 • мотиваційна функція
 • світоглядна функція
 • комунікативна функція
 • інтегративна функція

Суспільні функції учнівського самоврядування

 • інструментальна функція
 • управлінська функція
 • фінансово-господарська функція
 • посередницька функція
 • соціально-педагогічна функція
 • превентивна функція
 • функція громадського контролю

Взаємодія із педагогічним колективом

Органи учнівського самоврядування взаємодіють із педагогічним колективом ліцею на засадах співпраці, що сприяє творчій діяльності учнів і дорослих. Основними засобами вдосконалення педагогічної допомоги учнівському самоврядуванню є:

-забезпечення реальних прав та обов’язків органів самоврядування;

-підвищення довіри педагогів до рішень учнівського колективу, його органів самоврядування;

-цілеспрямоване навчання учнів складній справі організації життя учнівського колективу, управління справами закладу.

Процес планування роботи ліцею на навчальний рік здійснюється з  урахуванням пропозиції Президенту учнівського самоврядування. У процесі співпраці щороку виникають нові ідеї.

Досвід батьків, серед яких чималий відсоток є працівниками закладів освіти, культури, правоохоронних структур, медичними працівниками тощо, сприяє формуванню в учнів життєвого та соціального досвіду, громадської позиції, самосвідомості та національної свідомості, життєвих орієнтирів відповідно до моральних норм суспільства.

1. Статут 2021-2022

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА

3. Схема самоврядування

4. Обов’язки міністерств

5. СТРУКТУРА УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

6. Кодекс ліцеїста

7. План учнівського врядування І семестр 2021 – 2022

8. Положення про діловий стиль одягу

9. Положення про старостат