Інклюзивна освіта

Сучасному етапові розвитку системи освіти властиве посилення уваги суспільства до проблем навчання й виховання дітей з особливими потребами. Тому для всебічного розвитку цієї категорії дітей необхідно створювати спеціальні умови, в яких реалізувалися б специфічні завдання їх навчально-виховної діяльності.

Виходячи з практичного досвіду роботи ми користуємося таким визначенням «інклюзії». Інклюзія — це ситуація, коли учні з обмеженими можливостями інтегровані у фізичному, академічному та соціальному планах до колективу однолітків із типовим розвитком у місцевій школі.

У рамках дій щодо освіти осіб з особливими потребами в закладі «Вінницький технічний ліцей» ми спираємося на основоположні засади інклюзивної освіти викладені в Саламанкській декларації. У цьому міжнародному документі наголошується, що основним принципом інклюзивного навчання є те, що всі діти мають навчатися разом у всіх випадках, коли це можливо, незважаючи на жодні труднощі чи відмінності між ними. Педагоги закладу визнають і враховують різні потреби своїх учнів шляхом приведення у відповідність методи та темп навчання, а також забезпечують якісну освіту для всіх, розробляючи відповідні навчальні плани, організаційні заходи, стратегії викладання, використовуючи ресурси наявні в ліцеї.

Щороку протягом вересня здійснюється вивчення контингенту учнів для виявлення дітей з особливими освітніми потребами. В ліцеї навчаються учні даної категорії на звичайних підставах. Представлена діаграма кількості учнів з особливими освітніми потребами у закладі з 2011 по 2020 роки (діаграма 1).

 Щоб організувати інклюзивне навчання, батьки дитини мають звернутися до інклюзивно-ресурсного центру з заявою про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини. Зверніть увагу, що ІРЦ має протягом місяця провести таку оцінку, а сама оцінка може тривати до 10 днів.

У своєму висновку ІРЦ має вказати потреби дитини в корекційно-розвиткових послугах, асистенті вчителя та/або дитини (відповідно до форми, затвердженої постановою КМУ від 12 липня 2017 р. № 545). Далі батькам необхідно подати заяву про перехід на інклюзивне навчання.

Звичайно, висновок ІРЦ можна подати пізніше, але керівнику закладу освіти треба заздалегідь знати про потреби, які виникнуть для організації інклюзивного навчання.

Від закладу загальної середньої освіти залежать:

– асистент вчителя

– навчальне приміщення

– складання ІПР

– психолого-педагогічні і корекційно-розвиткові заняття (послуги) за умови, що саме школа буде отримувачем державних коштів на підтримку осіб з особливими освітніми потребами (отримувачем коштів може бути управління освіти).

З учнями з ООП на початку навчального року складаються індивідуальні плани роботи та картки індивідуального супроводу. Проводиться робота з учнями з особливими освітніми потребами: активізація пізнавальної діяльності, розвиток психологічних процесів, соціалізація дитини та батьків (під час навчального процесу та в позаурочний час), соціально-психологічний супровід, індивідуальна психокорекційна, діагностика, консультативна робота.

 

Соціально-педагогічний патронаж інклюзивної освіти в закладі

Психологічний супровід процесу інклюзивної освіти

Поради для подолання самотності дітям з особливими потребами