ВТЛ – заклад нового типу

Концепція Вінницького технічного ліцею

Ліцей – заклад освіти для здібних та обдарованих дітей, що забезпечує здобуття освіти на рівні світових стандартів, здійснює науково-практичну підготовку, задовольняє різнобічні освітні запити особи.

Вихідними положеннями концепції є:

– спрямування змісту і організації навчально-виховної роботи в ліцеї на формування національної самосвідомості, поєднання діяльності його забезпечення випускникам ліцею обсягу наукових і практичних знань на рівні світових стандартів;

– організація навчально-виховного процесу на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей;

– організація виховної діяльності ліцею на розвиток здібностей, талантів, рис, якості відносин;

– використання набутих знань, умінь і навичок учнями для розбудови незалежної України і підвищення статусу її громадян.

Головна мета ліцею ­­­­– виховання і розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Основні завдання ліцею:

– виховання громадянина свого співтовариства, Української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури;

– забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

– надання ліцеїстам можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, володіння системою знань та практичних умінь і навичок наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, окремих видів професійної підготовки, народних промислів, роботи з технікою та новими технологіями;

– формування відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;

– формування і відбір творчо обдарованих та здібних дітей; – розробка і апробація нового змісту освіти, методів.

 

“За здоровий спосіб життя” – таку програму впроваджують у життя учні ВТЛ

Проект “Доброта як основа здоров’я”

ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ В ЛІЦЕЇ