ВТЛ — заклад нового типу

Концепція Вінницького технічного ліцею

Ліцей – заклад освіти для здібних та обдарованих дітей, що забезпечує здобуття освіти на рівні світових стандартів, здійснює науково-практичну підготовку, задовольняє різнобічні освітні запити особи.

Вихідними положеннями концепції є:

— спрямування змісту і організації навчально-виховної роботи в ліцеї на формування національної самосвідомості, поєднання діяльності його забезпечення випускникам ліцею обсягу наукових і практичних знань на рівні світових стандартів;

— організація навчально-виховного процесу на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей;

— організація виховної діяльності ліцею на розвиток здібностей, талантів, рис, якості відносин;

— використання набутих знань, умінь і навичок учнями для розбудови незалежної України і підвищення статусу її громадян.

Головна мета ліцею ­­­­– виховання і розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Основні завдання ліцею:

— виховання громадянина свого співтовариства, Української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури;

— забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

— надання ліцеїстам можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, володіння системою знань та практичних умінь і навичок наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, окремих видів професійної підготовки, народних промислів, роботи з технікою та новими технологіями;

— формування відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;

— формування і відбір творчо обдарованих та здібних дітей; — розробка і апробація нового змісту освіти, методів.

 

«За здоровий спосіб життя» — таку програму впроваджують у життя учні ВТЛ

Проект «Доброта як основа здоров’я»

ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ В ЛІЦЕЇ