Правила прийому в ліцей

Правила прийому 2022-2023 У соцмережах запустили благодійну акцію #ЗробиМеніХаб | Громадський Простір

                                                    Правила

           конкурсного прийому до комунального закладу

                           «Вінницький технічний ліцей»

                                                                                     на 2022-2023 навчальний рік

 1. Організація конкурсу

1.1.  До конкурсних випробувань відносяться:

 • основний конкурсний прийом;
 • додатковий конкурсний прийом.

1.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому для учнів, що закінчили 7-й клас, проводяться з 20 по 23 червня 2022 р (дистанційно в онлайн форматі, або очно у разі відміни воєнного стану).

1.3. Випробування в рамках додаткового конкурсного прийому проводяться за тих самих умов, що й основні конкурсні випробування:

 • у серпні – за наявності вільних місць для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають вступити до ліцею;
 • протягом навчального року — за наявності вільних місць.

1.4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі електронної заяви батьків (або осіб, що їх замінюють), що подаються на ім’я директора ліцею.

1.55. Прийом заяв проводиться з 06.06.2022 р. по 17.06.2022 р.

1.66. До конкурсної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів,які підтверджують здібності учнів та (або) їх творчі досягнення.

1.77. Для проведення конкурсних випробувань окремо з кожного загальноосвітнього предмету створюється конкурсна приймальна комісія.

1.8. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому.

 1. Проведення конкурсних випробувань

 2.1. Конкурсні випробування для учнів, які закінчили 7-й клас загальноосвітніх шкіл і бажають продовжити навчання в ліцеї, проводяться у формі мультипредметного онлайн тесту або контрольних робіт у разі відміни воєнного стану:

 • з фізики, математики та української мови — в групу ФМН (фізико-математичний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики, математики, фізики;
 • з української мови, математики та фізики — в групу ІТ (інженерно-технічний напрямок) з поглибленим вивченням  інформатики, фізики, робототехніки;
 • з української мови, математики та фізики — в групу ІТН (інформаційно-технологічний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики, фізики.
 • з української мови, математики, та англійської мови в групу ОСБ (основи сучасного бізнесу) з поглибленим вивченням іноземних мов.

2.2. Усі учні проходять психологічне тестування для виявлення рівня розвитку інтелекту та наявності творчого потенціалу.

2.3.Результати вступних випробувань оголошуються не пізніше, ніж  через день після його проведення,  результати співбесіди – на наступний після її проведення день.

2.4. Призери міських олімпіад проходять конкурсне випробування у вигляді співбесіди із профільних для даної групи загальноосвітніх предметів. Якщо за результатами співбесіди учень не проходить випробування, він бере участь в конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

2.5. Час співбесіди визначається приймальною комісією при поданні заяви на вступ.

2.6. Учні, які захворіли під час конкурсних випробувань, зобов’язані подати у приймальну комісію медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначається приймальною комісією.

2.7. Учні, які не з’явилися на випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

2.8. Завдання для проведення конкурсних випробувань з предметів розробляються головами методичних об’єднань ліцею у кількості не менше 3-х комплектів та затверджуються д3иректором ліцею.

2.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу. У день випробувань головою предметної комісії у присутності її членів та вступників вибираються варіанти завдань.

2.10. Результати вступних робіт переносяться в протокол.

2.11. Конкурсні випробовування для учнів доліцейної підготовки проводяться 7 червня.

 1. Порядок зарахування

3.1. Учні, які набрали прохідний бал, зараховуються до ліцею. Зарахування проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсних випробувань.

3.2. З метою мотивації навчання в групах доліцейної підготовки в ліцей можуть зараховуватись за результатами співбесіди  учні, які показали високі навчальні результати на курсах доліцейної підготовки.

3.3.  До ліцею подаються такі документи:

 • Ксерокопія свідоцтва про народження (2 копії);
 • Медична картка встановленого зразка (довідки: 086-1, 086-2, 063(ксерокопія));
 • Фото 3х4 (4 шт.);
 • Ксерокопія ідентифікаційного коду учня (2 копії);
 • Особова справа учня (після отримання довідки про зарахування).

3.4. Якщо учні, їх батьки (або особи, що їх замінюють) не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії щодо апеляції. Апеляція проводиться протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

3.5. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, що затверджується наказом керівника навчального закладу. Додаткові випробування під час апеляції не проводяться.

3.6. У разі, якщо висновки апеляції не задовольнять осіб, які подали на апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради.

3.7. Учні, які зараховуються до ліцею, але не приступили до навчання без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.Возможно, это изображение текст «все всебуде буде украϊна»