Навчально-методична робота

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення психолого-педагогічних умов для впровадження в навчально-виховний процес компетентнісно орієнтованого підходу та інформаційно-комунікаційних технологій».

У рамках роботи над єдиною методичною проблемою на засіданнях методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничого, математичного циклів розглядається питання шляхів вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів і взагалі педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти учнів, педагоги ознайомлюються  з інноваційними методами навчання; активізується самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання учнівської молоді.

Робота над проблемною темою здійснюється через удосконалення методики проведення уроків, а саме: нестандартних уроків, здійснення профільної диференціації завдяки спецкурсам та факультативам з математики, української мови, економіки, хімії та фізики.

Вчителі ліцею беруть участь у фахових конкурсах: «Кращий навчально-методичний посібник» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», «Учитель року», «Надія», «Кращий соціальний педагог-початківець», «Кращий працівник психологічної служби», «Творча скарбничка», у яких здобувають призові місця.

Основними формами самоосвітньої роботи вчи­телів є: індивідуальна робота над науково-методичною та психолого-педагогічною проблематикою чи темою (у межах загальноліцейної науково-методичної проблеми), творчі звіти, наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

 

 Структурні підрозділи 

2019/2020 н. р.

 

Підрозділ методичної роботи Керівник Склад Тема, над якою працюють
 1 Методична рада Полєшко Р.А., заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 1. Демець Т.Ю. – голова МО вчителів математики та фізики, вища, учитель-методист
 2. Дигас С.В. – голова МО вчитель хімії , вища, учитель-методист
 3. Щорс В.В. – секретар МР, соціальний педагог , вища
 4. Єфременюк Н.В. – голова ліцейського товариства «Пошук»
 5. Крамар В.М. – голова МО вчителів гуманітарних дисциплін , вища, учитель-методист
 6. Киналь А.Ю. – голова МО вчителів іноземних мов, вища, учитель-методист
 7. Томчук О.В. – голова МО вчителів інформатики, вища, старший учитель
 8. Головащенко Т.В. – голова МО вчителів допрофесійного навчання , фізичної культури та захисту Вітчизни, вища, старший учитель
 9. Щаслива Р.О. – голова МО класних керівників вища, учитель-методист
 10. Ковбасюк І.О. – заступник директора з НВР вища, учитель-методист
 11. Бондарчук Л.П. – заступник директора з НВР, вища, учитель-методист
«Формування інформаційно-комунікаційної компетенції вчителя у освітньому процесі технічного ліцею»
 2 Методичне об’єднання вчителів філологічних дисциплін
Крамар В.М., вчитель української мови та літератури, вища, учитель -методист
 1. Дейнека Н.О. -вчитель зарубіжної літератури та основ здоровʼя,  вища, учитель-методист
 2. Дячок А.В. – вчитель зарубіжної літератури, вища, учитель-методист
 3. Щаслива Р.О. — вчитель української мови та літератури, вища, учитель-методист
 4. Яричук  В.А. — вчитель української мови та літератури, вища, учитель -методист
 5. Шаталюк О.С. — вчитель української мови та літератури, вища категорія
«Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність та творчість учителя до забезпечення розвитку компетентностей  учнів»
 3 Методичне об’єднання вчителів математики та фізики
Демець Т.Ю., вчитель математики, вища, учитель-методист
 1. Катюха О.Я  —  вчитель математики вища, учитель-методист
 2. Кметюк С.В. – вчитель математики вища, учитель-методист
 3. Ковбасюк І.О. – вчитель фізики, заступник директора з НВР вища, учитель-методист
 4. Кушнір  С.І —  вчитель математики вища, учитель-методист
 5. Чупахіна О.В., вчитель фізики, вища, учитель-методист
 6. Сташевська С.К. – вчитель математики , вища
«Вдосконалення форм і методів організації уроків математики та фізики через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання; застосування інноваційних технологій для розвитку творчої особистості кожного учня в умовах профільної школи»
 4 Методичне об’єднання вчителів природничих та суспільних дисциплін
Дигас С.В., вчитель хімії , вища, учитель-методист
 1. Бондарчук Л.П. – вчитель географії, заступник директора з ВР , вища, учитель-методист
 2. Вокалюк Т.М. – вчитель біології, вища, учитель-методист
 3. Полєшко Р.А – вчитель біології, заступник директора з НВР, вища, учитель-методист
 4. Болюх О.О.– вчитель географії, економіки , вища, учитель-методист
 5. Іващук Г.Г. – вчитель історії, вища, учитель-методист
 6. Антонюк Є.В. – вчитель історії, правознавства, керівник гуртка патріотичного виховання, спеціаліст ІІ квал. категорія
«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості  в процесі викладання природничих дисциплін»                                                                                                              
 5 Методичне об’єднання вчителів іноземних мов
Киналь А.Ю., вчитель англійської мови , вища, учитель-методист

 

 1. Липовська А.Ю. – вчитель англійської та німецької мов , вища, учитель-методист
 2. Дорохова Т.А. – вчитель англійської мови, вища, учитель-методист
 3. Галушко Л.В. – вчитель англійської мови , вища, старший учитель
 4. Козловський А.В. – вчитель англійської мови , вища
 5. Ладиняк І.С. – вчитель англійської та німецької мов , І квал. категорія
Створення психолого-педагогічних умов для впровадження у процес навчання іноземної мови компетентісного орієнтованого підходу та інформаційно-комунікаційних технологій»
 6 Методичне об’єднання вчителів інформатики
Томчук О.В., вчитель інформатики, вища старший учитель
 1. Єфременюк Н.В — вчитель інформатики , вища, учитель-методист
 2. Осташко О.В. – вчитель інформатики, вища, учитель-методист
 3. Штельмах І.В. – вчитель інформатики та фізики, вища, учитель-методист
 4. Ромейко І.Е. – вчитель інформатики, вища
«Впровадження інтерактивних методів, інноваційних технологій, громадянської освіти на уроках інформатики»
 7 Методичне об’єднання вчителів допрофесійного навчання, фізичної культури та захисту Вітчизни
Головащенко Т.В., вчитель швейної справи, вища, старший учитель
 1. Козлов П.А. – вчитель фізичної культури,вища, учитель-методист
 2. Пастух С.К. – директор, вчитель радіомонтажу , вища, учитель-методист
 3. Чуйко О.Ю. — вчитель фізичної культури І квал. категорія
 4. Невесенко О.А. — вчитель захисту Вітчизни, спеціаліст
«Впровадження іноваційних технологій, формування національної свідомості, дослідницьких і життєзабезпечуваних навичок на уроках допрофесійного навчання, фізичної культури та захисту Вітчизни»

Педагогічна рада на тему: «Академічна доброчесність як фактор  попередження порушень освітнього процесу» (12.01.2018)


Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу  «Вінницький технічний ліцей»