Біологія тести 9 клас


 Анатомія людини

Тести групи А

 

1. Метод дослідження внутрішніх оболонок ока за допомогою спеціального очного дзеркала , це –

А ендоскопія

Б термографія

В офтальмоскопія

Г рентгенографія

 

2. Римський природодослідник, який вказав на зв’язок між будовою та функцією органа , створив основи раціонального харчування , – це

А Гіппократ

Б Теофраст

В К.Гален

Г В. Гарвей

 

3. Хірург і анатом, основоположник військово-польової хірургії, уперше застосував ефір для наркозу, йод і спирт – для запобігання нагноєння ран

А О.М. Шумлянський

Б М.І.Пирогов.

В В.О. Бец.

Г В.П.Філатов

 

4. Який розділ антропології займається вивченням груп крові :

А антропометрія

Б одонтологія

В дерматогліфіка

Г гематологія

 

5. У збереженні і передачі спадкової інформації клітин людини беруть участь :

А амінокислоти

Б нуклеїнові кислоти

В мінеральні речовини

Г жирні кислоти

 

6. Органела клітини, що забезпечує окиснення органічних речовин та синтез АТФ, це-

А лізосома

Б мітохондрія

В ЕПС

Г рибосома

 

7. Скелет людини, що утворений живою тканиною та може певний час рости

А гідроскелет

Б екзоскелет

В ендоскелет

Г мезоскелет

 

8. Фаланги пальців належать до кісток :

А довгих трубчастих

Б коротких трубчастих

В плоских

Г змішаних

 

9. Для зсідання крові необхідна наявність в крові солей

А натрію

Б калію

В кальцію

Г магнію

 

10. До складу провідної системи серця не входить :

А водій серцевого ритму

Б пучок Гіса

В волокна Пуркіньє

Г нервовий центр серцевої діяльності

 

11. Мале коло кровообігу закінчується в :

А правому передсерді

Б лівому передсерді

В правому шлуночку

Г лівому шлуночку

 

12. Великі багатоядерні клітини з великою кількістю мітохондрій і лізосом , які беруть участь у руйнуванні кісткової тканини та звапнілого хряща

А остеокласти

Б хондробласти

В остеоцити

Г остеобласти

 

13. Під час засмагання людина отримала сонячний опік, через кілька днів шкіра злущилась. За рахунок якого процесу це відбулося ?

А регенерації епідермісу

Б руйнування дерми

В вироблення меланіну

Г утворення колагену

 

14. Травними залозами є:

А стравохід, печінка, апендикс;

Б печінка, підшлункова, слинні залози;

В кишечник, підшлункова, глотка;

Г печінка, глотка, слинні залози.

 

15. Між лівим передсердям і лівим шлуночком знаходиться

А двостулковий клапан

Б півмісяцевий клапан

В сухожилковий клапан

Г тристулковий клапан

 

16. У плазмі крові містяться речовини білкової природи:

А) аглютиніни α і β;

Б) аглютиногени А і В;

В) гепарин;

Г) гемоглобін

 

17. Речовина, що запобігає зсіданню крові і утворенню тромбів:

А) аглютиніни α і β;

Б) аглютиногени А і В;

В) гепарин;

Г) резус – фактор.

 

18. Універсальними реципієнтами є люди, що мають:

А) ІV групу крові;

Б) І групу крові;

В) ІІ групу крові;

Г) ІІІ групу крові.

 

19. Якій структурі клітини відповідає перелік функцій : захист, обмін речовин між клітиною і середовищем, вибіркова проникність :

Ацитоплазмі;

Брибосомам;

Вмембрані;

Гядру.

 

20. Шийний і поперековий вигини хребта вперед називають :

А сколіозами.

Б лордозами.

В кіфозами

Г симфізами

 

21. Структурною одиницею м’яза, яка утворюється в зародковому періоді шляхом злиття кількох міобластів є

А м’язовий пучок

Б м’язове волокно

В міофібрила

Г міофіламент

 

22. Який хрящ закриває вхід у гортань під час ковтання їжі:

А щитоподібний

Б надгортанний

В перснеподібний

Г черпакуватий

 

23. Комплекс поверхнево-активних речовин ліпопротеїдної природи, який вистилає альвеоли :

А гормони

Б репеленти

В сурфактанти

Г антитіла

 

24. Дихальні рухи регулюються дихальним центром, що розташований у

А довгастому мозку

Б спинному мозку

В мозочку

Г проміжному мозку

 

25. Укажіть, яка залежність між довжиною голосових зв’язок та висотою голосу :

Ачим довші зв’язки, тим голос вищий ;

Бдовжина зв’язок не впливає на висоту;

Вчим коротші зв’язки, тим голос вищий;

Гчим коротші зв’язки, тим голос нижчий.

 

26. Позначте, як називається щільна сполучнотканинна оболонка, що зовні вкриває легені двома листками :

Алегеневий епітелій;

Блегенева плевра

Влегеневий ацинус;

Глегеневий стовбур.

 

 

27. Вкажіть, які продукти слід вживати для профілактики цинги :

Ажитній хліб, крупи;

Бяйця, молоко;

Вриб’ячий жир;

Гсвіжі ягоди, овочі і фрукти.

 

28. Позначте групу органічних речовин, що відповідає таким характеристикам: розщеплюються ферментами пепсином, трипсином до амінокислот; з 1 грама вивільняється 17,2 кДж енергії :

Абілки;

Бжири;

Ввуглеводи;

Гвітаміни.

 

29. Які речовини є основним будівельним матеріалом для наших клітин :

А білки

Б жири

В вуглеводи

Г вітаміни

 

30. Молочні залози є видозміненими залозами :

А пахучими

Б потовими

В сальними

Г слинними


 

Тести групи Б

 

1. Вкажіть судини через які кров входить до лівого передсердя

А легеневі артерії

Б легеневі вени

В порожнисті вени

Г аорта

Д капіляри

 

2. Назвіть судини малого кола кровообігу :

А порожнисті вени

Б легеневі вени

В аорта

Г легенева артерія

Д легеневі капіляри

 

3. З непосмугованої м»язової тканини побудовані органи:

А плечова кістка

Б жувальний м’яз

В шлунок

Г тонкий кишечник

Д сечовий міхур

 

4. Оберіть відділи скелета, в яких є напіврухомі з»єднання кісток

А скелет голови

Б грудна клітка

В нижня кінцівка

Г плечовий пояс

Д хребет

 

5. Двохосьовими суглобами з перерахованих є

А зап’ястковий

Б ліктьовий

В колінний

Г плечовий

Д кульшовий

 

6. Вкажіть відмінність між артеріями та венами :

А м’язова стінка добре розвинена

Б товстий сполучнотканинний шар

В наявні півмісяцеві клапани

Г вистелені шаром ендотелію

Д розміщують поверхнево

 

7. До поясу верхніх кінцівок людини входять такі кістки:

а)лопатка;

б)ключиця;

в)плечова кістка;

г)ліктьова кістка;

д)променева кістка.

 

8. Вкажіть з названих хвороб ті, що є хворобами крові :

А) атеросклероз,

Б) гемофілія,

В) лейкоцитоз,

Г) аритмія

 

9. Компонентами ЖЄЛ є:

а)дихальний об’єм;

б)додатковий об’єм вдиху;

в)резервний об’єм видиху ;

г)загальна ємність легень;

д)залишковий об’єм легень.

 

10. Виберіть залози змішаної секреції:

а)печінка;

б)наднирники;

в)статеві;

г)підшлункова;

д)щитоподібна.

 

11. Багатоядерними в організмі людини є клітини :

А посмугованих скелетних м’язів

Б стовбурові клітини

В кори головного мозку

Г лейкоцити крові

Д печінки

 

12. До без’ядерних клітин організму людини відносять :

А еритроцити

Б лейкоцити

В тромбоцити

Г нейрони

Д яйцеклітини

 

13. Якого з названих елементів немає у складі суглоба:

А гіалінового хряща

Б синовіальної рідини

В ліквору

Г сумки

Д епіфіза

 

14. До неінфекційних захворювань людини відносять :

А грип

Б дифтерію

В бронхіальну астму

Г чуму

Д рак легень

 

15. Які ознаки не характерні для кровоносної системи людини :

А чотирикамерне серце,

Б права дуга аорти

В неповна перегородка в серці

Г два кола кровообігу

Д вінцеві судини серця

 

16. Назвіть відмінності дихальної системи людини від дихальної системи ссавців :

А альвеолярні легені

Б гортань з рухливими хрящами і голосовим апаратом

В наявність трахеї

Г бронхіальне дерево

Д нижня гортань , що забезпечує звукову мову

 

17. Вкажіть структурні елементи кістки , що забезпечують її ріст :

А остеони

Б окістя

В губчаста речовина

Г охрястя

Д компактна речовина

 

18. Які елементи не входять до будови кістки :

А компактна речовина

Б губчаста речовина

В червоний кістковий мозок

Г жовтий кістковий мозок

Д сухожилок

 

19. Які м’язи скорочуються під час спокійного вдиху :

А зовнішні міжреберні

Б внутрішні міжреберні

В діафрагма

Г малі і великі грудні

Д м’язи живота

 

20. У носовій порожнині не відбувається :

А очищення повітря

Б зігрівання повітря

В дифузія поживних речовин

Г сприйняття хімічних подразнень

Д сприйняття звукових коливань

 

21. Назвіть професійні захворювання дихальної системи :

А силікози

Б антракози

В асбестози

Г кашлюк

Д пневмонія

 

22. До інфекційних захворювань дихальної системи не належать :

А дифтерія

Б туберкульоз

В ангіна

Г астма бронхіальна

 

23. Які з секретів не містить ферментів :

А слина

Б жовч

В шлунковий сік

Г підшлунковий сік

Д слиз

 

24. На які процеси в організмі не впливає вітамін А :

А впливає на синтез родопсину

Б впливає на ріст організму

В підтримує імунітет

Г забезпечує протипухлинний захист

Д регулює вміст кальцію в плазмі крові

 

25. До центральної нервової системи не відносять :

А довгастий мозок

Б спинний мозок

В сонячне сплетення

Г нервові вузли,

Д окоруховий нерв

 

26. Яких рецепторів немає у шкірі людини :

А фоторецепторів

Б механорецепторів

В терморецепторів

Г хеморецепторів

Д больових рецепторів

 

27. Назвіть хвороби, які лікує ендокринолог :

А цукровий діабет

Б туберкульоз

В акромегалію

Г зоб

Д лейкемію

 

28.До фагоцитозу здатні такі клітини тіла людини :

А яйцеклітини

Б Т- лімфоцити

В моноцити

Г тромбоцити

Д еритроцити

 

29. Вкажіть, при яких вправах у людини зростатиме ЖЄЛ :

А плавання в басейні

Б гра на саксофоні

В їзда на велосипеді

Г хоровий спів

Д прогулянка лісом

 

30. Яка з характеристик не відповідає легеням :

А права легеня має три частки, ліва дві;

Б внутрішній листок легеневої плеври зрощений з легенями;

В структурною і функціональною одиницею легень є ацинус

Г завдяки сурфактанту стінки альвеол періодично злипаютьсяє


 Тести групи В

 

1. Розташуйте послідовно структури організму людини відповідно до рівнів організації живих систем:

А нейрон;

Б людина розумна;

В епітелій;

Г око.

 

2. Розташуйте в правильній послідовності органи травного тракту:

А дванадцятипала кишка;

Б стравохід;

В апендикс;

Г глотка.

 

3. Змоделюйте послідовність процесів акту видиху :

Аопускання грудної клітки;

Бвидих повітря з носової порожнини;

Взбільшення тиску в грудній порожнині;

Гнасичення крові киснем, розслаблення міжреберних м’язів.

 

4. Змоделюйте послідовність надання допомоги при зупинці дихання способом „з рота в ніс „ :

Авставте гумову трубку в ніс ;

Бприпідійміть голову потерпілого, закрийте нижнюю щелепу;

Ввдувайте повітря через трубку 14-16 разів на хвилину ;

Гпотерпілого покладіть на спину у зручне положення

 

5. Знайдіть правильну послідовність структур організму від найменшої

Акров;

Б вени;

Веритроцит;

Ггемоглобін.

 

6. Змоделюйте послідовність серцевого циклу:

Асистола шлуночків 0,3 сек;

Бсистола передсердь 0,1 сек;

Вдіастола 0,4 сек ;

Гзакривання стулкових клапанів.

 

7. Змоделюйте послідовність обміну білків в організмі людини:

Авсмоктування амінокислот в кров;

Брозщеплення амінокислот і виведення аміаку, вуглекислого газу та води з організму;

Врозщеплення телятини, курятини, риби ферментами пепсином, трипсином до амінокислот;

Гнадходження амінокислот до клітин тіла для побудови білків.

 

8. Знайдіть відповідність між захворюванням серцево-судинної системи та його характеристикою :

1Аритмія ;

2Інфаркт міокарда;

3Інсульт;

4Гіпертонія.

Акрововилив в мозок;

Бпідвищений артеріальний тиск;

Взнижений артеріальний тиск;

Гзмертвіння серцевого м’яза ;

Дпорушення серцевого ритму

 

9. Встановіть відповідність між тканинами та органами, до яких вони входять :

1посмугована м’язова

2хрящова сполучна

3залозистий епітелій

4нервова

Аспинний мозок;

Бшкіра;

Ввушна раковина;

Гпечінка;

Дбіцепси.

 

10. Знайдіть відповідність між стінками серця та їх ознаками:

1 перикард;

2 епікард;

3міокард;

4 ендокард

Азахист, зменшення тертя серця об грудну клітку;

Бвнутрішня стінка, вистилає камери;

Взовнішній шар, покриває серцевий м’яз ;

Гсередня стінка, забезпечує скорочення серця;

Дстінка серця заповнена жиром

 

11. Приведіть у відповідність групи м’язів:

1.мімічні м’язи

2.м’язи шиї

3.м’язи спини

4.м’язи живота

А грудинно-ключично-соскоподібний, драбинчасті

Б коловий м’яз ока, лобні м’язи

В косі, прямі, поперечний, квадратний,

Г трапецієподібний, ромбоподібні

Д чотириголовий, кравецький

 

12. Встановіть відповідність сполуки гемоглобіну та її короткому визначенню :

1.оксигемоглобін

2.карбгемоглобін

3.карбоксигемоглобін

4.метгемоглобін

А сполука гемоглобіну з чадним газом

Б сполука гемоглобіну з киснем

В сполука гемоглобіну з оксидами нітрогену ( нітратів )

Г сполука гемоглобіну з вуглекислим газом

Д сполука гемоглобіну з оксидами сульфуру

 

13. Знайдіть відповідність між :вітаміном та продуктами, в яких вони містяться

1С ( аскорбінова кислота );

2А ( ретинол );

3Д ( кальциферол );

4В1 ( тіамін );

Ариб’ячий жир, печінка тріски;

Бцибуля, цитрусові, шипшина;

Вмолоко, морква, перець, яйця;

Грослинні олії, зародки пшениці;

Дхліб з висівками, крупи, печінка

 

14. Знайдіть відповідність між травною залозою та складниками їх секретів

1слинні залози;

2підшлункова залоза;

3печінка ;

4кишкові залози

Ажовч;

Бтрипсин, ліпаза, амілаза;

Вамілаза, мальтаза;

Гслиз, мікроорганізми;

Дхлоридна кислота, пепсин


Перевір себе