Актуальні сторінки

Корисна інформація

ВТЛ - заклад нового типу

Концепція Вінницького технічного ліцею

Ліцей – заклад освіти для здібних та обдарованих дітей, що забезпечує здобуття освіти на рівні світових стандартів, здійснює науково-практичну підготовку, задовольняє різнобічні освітні запити особи.

Вихідними положеннями концепції є:

- спрямування змісту і організації навчально-виховної роботи в ліцеї на формування національної самосвідомості, поєднання діяльності його забезпечення випускникам ліцею обсягу наукових і практичних знань на рівні світових стандартів;

- організація навчально-виховного процесу на основі максимального врахування і розвитку індивідуальних здібностей, нахилів, обдарованості дітей;

- організація виховної діяльності ліцею на розвиток здібностей, талантів, рис, якості відносин;

- використання набутих знань, умінь і навичок учнями для розбудови незалежної України і підвищення статусу її громадян.

Головна мета ліцею ­­­­– виховання і розвиток обдарованих і здібних дітей, сприяння збагаченню інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

Основні завдання ліцею:

- виховання громадянина свого співтовариства, Української нації, світу з усвідомленням його різноманітності та єдності, розуміння загальнолюдських цінностей крізь призму національної культури;

- забезпечення базової загальноосвітньої підготовки, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації з подальшим навчанням у вищому навчальному закладі;

- надання ліцеїстам можливостей для реалізації індивідуальних, творчих потреб, володіння системою знань та практичних умінь і навичок наукової, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, окремих видів професійної підготовки, народних промислів, роботи з технікою та новими технологіями;

- формування відповідальності перед суспільством за природну обдарованість;

- формування і відбір творчо обдарованих та здібних дітей; - розробка і апробація нового змісту освіти, методів.

 

"За здоровий спосіб життя" - таку програму впроваджують у життя учні ВТЛ

 

Проект "Доброта як основа здоров'я"

 

ТИЖДЕНЬ МАТЕМАТИКИ В ЛІЦЕЇ

Кориcні посилання