Актуальні сторінки

Корисна інформація

Учнівське самоврядування

2017 - 2018 н. р. 

pysarenko

 

 

 

 

Президент ліцею:

Писаренко Антон,

учень групи ЛІН-3

(з 11.05.2018)

 

 

 

 

 

 

 

pavlo

 

 

 

Президент ліцею:

Михайлюк Павло,

учень групи ФМН-4

(28.04.2017 - 11.05.2018)

 

 

 

 

Учнівське самоврядування – спосіб життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з ) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності. В своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, Статутом комунального закладу «Вінницький технічний ліцей», Конвенцією ООН «Про права дитини».

Мета учнівського самоврядування: створення умов для розкриття, розвитку та реалізації соціального, творчого і лідерського потенціалу дітей та молоді, здобуття ними досвіду конструктивної соціальної діяльності; виховання громадянина з високою демократичною культурою.

Вибори органів учнівського самоврядування здійснюються на демократичній основі. Всі учні мають виборче право.

З нового навчального року в групах повинні пройти вибори відповідальних у 6-ти напрямках (освіти і інформації, правоохорони, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, природних ресурсів та охорони здоров’я, соціальної допомоги), які мають бути відображені у загальній структурі суспільних доручень групи.

Президентом ліцею може бути учень, який навчається на ІІ – ІV курсі.

Група може висувати кількох кандидатів у Президенти. Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення.

Вибори Президента здійснюються шляхом таємного голосування в ІІ семестрі навчального року.

Для проведення голосування створюється виборча комісія, яка проводить:

 • реєстрацію кандидатів у Президенти;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • визначає результати виборів і оголошує їх.

Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти має право:

 • вести передвиборчу агітацію в строки встановлені виборчою комісією;
 • підготувати власну програму дій;
 • приймати участь у дебатах, де він висвітлює програму дій і дає відповідь на запитання виборців та опонентів.

Майбутній президент повинен:

 • бути прикладом у навчанні і праці;
 • бути організованим та дисциплінованим;
 • вміти працювати з учнівським колективом;
 • мати навички співпраці з педагогічним  колективом;
 • бути всебічно розвиненим;
 • мати високий інтелектуальний рівень.

Президентом вважається той учень, який набрав більшість голосів.

Повноваження Президента:

 • координує діяльність комітетів, ухвалює плани їх роботи;
 • готує і проводить засідання учнівської ради;
 • організовує складання проекту плану роботи учнівського самоврядування на навчальний рік та його наступне виконання;

має право:

 • входити до Ради ліцею, Ради правопорушень;
 • надавати пропозиції щодо покращення навчання та дозвілля учнів;
 • скликати чергові і позачергові засідання комітетів;
 • вносити кандидатури на пост міністрів, звільняти тих, хто не справляється зі своїми обов’язками;
 • виносити на розгляд учнівського самоврядування питання, що є актуальними для учнів;
 • має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів в навчальному закладі;

Президент може бути звільнений з посади в порядку імпічменту, в разі його неконституційних дій чи повної бездіяльності.

Рішення про усування Президента з посади приймається учнівським самоврядуванням ліцею, не менше, ніж 2/3 від складу.

У разі усунення Президента, оголошуються поза чергові вибори Президента.

     

 Основні принципи академічної доброчесності ліцеїста

 1. Ставитись з повагою до самого себе та оточуючих (учителів, учнів, всіх працівників ліцею).
 2. Шанувати традиції держави, міста, закладу.
 3. Поважати інтелектуальну власність інших: однокласників, інших ліцеїстів; людей, що опублікували свої матеріали (не списувати під час занять, не займатись плагіатом). Списування під час самостійної або контрольної роботи з будь якого джерела (зошит, книга, інтернет-носії) відноситься до одного з видів шахрайства.
 4. Розуміти сутність всіх видів порушення авторських прав та знати про відповідальність у разі його недотримання.
 5. Розвивати власний інтелект, формувати свій інтелектуальний простір, мати власну думку, активну життєву позицію і не боятись визнавати свої помилки.
 6. Дотримуватись етичних та моральних норм у спілкуванні з однолітками та дорослими (у словах, інтонаціях, жестах, манері поведінки).
 7. Дотримуватись ділового стилю одягу та зовнішнього вигляду як елементу корпоративної етики.
 8. Розуміти цінність здоров’я та дотримуватись здорового способу життя.

 

 «Шкoлa лідерів – 2018»

28 березня лідери з усіх шкіл міста завітали до нашого ліцею. Такий візит – один із елементів школи управлінської майстерності, що функціонує у рамках «Школи Лідерів - 2018».

Детальніше про подію - за посиланням «Шкoлa лідерів - 2018»

 

 Молодіжний проект «Шкoлa успiху – Вiнниця 2017»

 18 грудня 2017 року 42 учні вінницьких шкіл, представники рад учнівського самоврядування, oтримaли сeртифiкaти учaсникiв мoлoдiжнoгo прoeкту «Шкoлa успiху – Вiнниця 2017». Серед них і наші ліцеїсти:

 1. Нестерук Дар'я
 2. Дядікова Анастасія
 3. Бламар Данило
 4. Глубока Анелія
 5. Клепікова Дарина
 6. Батунін Михайло
 7. Шаповал Світлана
 8. Студітова Діана 
 uspih 3 uspih 2 

uspih

 

"Школа Успіху - Вінниця 2017" – це безкоштовний освітній проект, покликаний розкрити особистісний потенціал у підлітків з лідерськими якостями і розвивати навички самостійних активних дій та відповідальної й цілеспрямованої поведінки.

Проект проходив на базі нашого ліцею за ініціативою президента закладу та випускника “Школи Успіху”, організованої Klitschko Foundation (Фонд Кличко), Михайлюка Павла. Мoлoдiжну iнiцiaтиву булo пiдтримaнo зaступникoм мiськoгo гoлoви Гaлинoю Якубoвич. 

Формат проекту: факультативно – лекційний. 2 рази в місяць, у п’ятницю, по 1-2 представники кожної школи запрошувалися до актової зали ліцею на 15:30. Кожне заняття було присвячене певній тематиці, близькій до лідерства та менеджменту. Інформацію подавали запрошені лектори – професіонали своєї справи. Після чого були проведені спеціальні вправи на розвиток командної роботи та лідерських навичок. Тривалість кожного заняття: 1 – 1,5 години, тривалість лекції: 40 – 50 хвилин.

Проект рoзпoчaвся 8 вeрeсня лeкцiєю нa тeму «Мрiї – зaпoрукa успiху». Нaступнa лeкцiя нa тeму «Event Management» прoйшлa 22 вeрeсня. Пoтiм учні зiбрaлись 6 жoвтня нa лeкцiї вiд зaснoвникa вiнницькoгo IТ-клaстeру Дмитрa Сoфiни, який пoдiлився iнфoрмaцiєю нe лишe прo IТ-сфeру, a й прo усi oснoвнi гaлузi, якi мoжнa з нeю пoв’язaти. Влaсниця oднiєї з туристичних aгeнтств рoзпoвiлa стaршoклaсникaм й прo aспeкти вeдeння бiзнeсу. Спoртсмeн Бoгдaн Кoстюк aкцeнтувaв увaгу нa пeрeвaгaх здoрoвoгo спoсoбу життя, a стилiст-вiзaжист Вaлeрiя Чубeнкo рoзпoвiлa дiвчaтaм прo oснoвнi прaвилa мaкiяжу. Влaсник oднiєї з кaв’ярeнь мiстa  рoзпoвiв прo oргaнiзaцiю стaртaпiв. Нaприкiнцi кoжнoгo зaняття Михaйлюк Пaвлo прoвoдив трeнiнги тa зaняття нa рoзвитoк iндивiдуaльних здiбнoстeй, умiння прaцювaти у кoмaндi.

Завершився проект 15 грудня 2017 року.

samovr 4

samovr 1

samovr 2

samovr 3

samovr 5

 

 

 

Кориcні посилання