Актуальні сторінки

Корисна інформація

Учнівське самоврядування

IMG 2429 

Президент ліцею

Рибак Михайло

учень групи ФМН-2

(з 03.05.2019)

 
 pysarenko  

Президент ліцею

Писаренко Антон

учень групи ЛІН-3

(11.05.2018-03.05.2019)

 pavlo  

Президент ліцею

Михайлюк Павло

учень групи ФМН-4

(28.04.2017 - 11.05.2018)

 Учнівське самоврядування – спосіб життя колективу, що передбачає активну участь дітей (на основі взаємодії з ) у прийнятті і виконанні рішень для досягнення суспільно значущих цілей. Воно є методикою їх залучення до організації спільної діяльності. В своїй діяльності учнівське самоврядування керується Конституцією України, Статутом комунального закладу «Вінницький технічний ліцей», Конвенцією ООН «Про права дитини».

Мета учнівського самоврядування: створення умов для розкриття, розвитку та реалізації соціального, творчого і лідерського потенціалу дітей та молоді, здобуття ними досвіду конструктивної соціальної діяльності; виховання громадянина з високою демократичною культурою.

Вибори органів учнівського самоврядування здійснюються на демократичній основі. Всі учні мають виборче право.

З нового навчального року в групах повинні пройти вибори відповідальних у 6-ти напрямках (освіти і інформації, правоохорони, культури і мистецтва, фізкультури і спорту, природних ресурсів та охорони здоров’я, соціальної допомоги), які мають бути відображені у загальній структурі суспільних доручень групи.

Президентом ліцею може бути учень, який навчається на ІІ – ІV курсі.

Група може висувати кількох кандидатів у Президенти. Відбір кандидатур для голосування проводиться відкрито у процесі загального обговорення.

Вибори Президента здійснюються шляхом таємного голосування в ІІ семестрі навчального року.

Для проведення голосування створюється виборча комісія, яка проводить:

 • реєстрацію кандидатів у Президенти;
 • встановлює форму виборчого бюлетеня;
 • визначає результати виборів і оголошує їх.

Учень, який зареєстрований кандидатом у Президенти має право:

 • вести передвиборчу агітацію в строки встановлені виборчою комісією;
 • підготувати власну програму дій;
 • приймати участь у дебатах, де він висвітлює програму дій і дає відповідь на запитання виборців та опонентів.

Майбутній президент повинен:

 • бути прикладом у навчанні і праці;
 • бути організованим та дисциплінованим;
 • вміти працювати з учнівським колективом;
 • мати навички співпраці з педагогічним  колективом;
 • бути всебічно розвиненим;
 • мати високий інтелектуальний рівень.

Президентом вважається той учень, який набрав більшість голосів.

Повноваження Президента:

 • координує діяльність комітетів, ухвалює плани їх роботи;
 • готує і проводить засідання учнівської ради;
 • організовує складання проекту плану роботи учнівського самоврядування на навчальний рік та його наступне виконання;

має право:

 • входити до Ради ліцею, Ради правопорушень;
 • надавати пропозиції щодо покращення навчання та дозвілля учнів;
 • скликати чергові і позачергові засідання комітетів;
 • вносити кандидатури на пост міністрів, звільняти тих, хто не справляється зі своїми обов’язками;
 • виносити на розгляд учнівського самоврядування питання, що є актуальними для учнів;
 • має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів в навчальному закладі;

Президент може бути звільнений з посади в порядку імпічменту, в разі його неконституційних дій чи повної бездіяльності.

Рішення про усування Президента з посади приймається учнівським самоврядуванням ліцею, не менше, ніж 2/3 від складу.

У разі усунення Президента, оголошуються поза чергові вибори Президента.

     

 Основні принципи академічної доброчесності ліцеїста

 1. Ставитись з повагою до самого себе та оточуючих (учителів, учнів, всіх працівників ліцею).
 2. Шанувати традиції держави, міста, закладу.
 3. Поважати інтелектуальну власність інших: однокласників, інших ліцеїстів; людей, що опублікували свої матеріали (не списувати під час занять, не займатись плагіатом). Списування під час самостійної або контрольної роботи з будь якого джерела (зошит, книга, інтернет-носії) відноситься до одного з видів шахрайства.
 4. Розуміти сутність всіх видів порушення авторських прав та знати про відповідальність у разі його недотримання.
 5. Розвивати власний інтелект, формувати свій інтелектуальний простір, мати власну думку, активну життєву позицію і не боятись визнавати свої помилки.
 6. Дотримуватись етичних та моральних норм у спілкуванні з однолітками та дорослими (у словах, інтонаціях, жестах, манері поведінки).
 7. Дотримуватись ділового стилю одягу та зовнішнього вигляду як елементу корпоративної етики.
 8. Розуміти цінність здоров’я та дотримуватись здорового способу життя.

 

 «Шкoлa лідерів – 2018»

28 березня лідери з усіх шкіл міста завітали до нашого ліцею. Такий візит – один із елементів школи управлінської майстерності, що функціонує у рамках «Школи Лідерів - 2018».

Детальніше про подію - за посиланням «Шкoлa лідерів - 2018»

 

 Молодіжний проект «Шкoлa успiху – Вiнниця 2017»

 18 грудня 2017 року 42 учні вінницьких шкіл, представники рад учнівського самоврядування, oтримaли сeртифiкaти учaсникiв мoлoдiжнoгo прoeкту «Шкoлa успiху – Вiнниця 2017». Серед них і наші ліцеїсти:

 1. Нестерук Дар'я
 2. Дядікова Анастасія
 3. Бламар Данило
 4. Глубока Анелія
 5. Клепікова Дарина
 6. Батунін Михайло
 7. Шаповал Світлана
 8. Студітова Діана 
 uspih 3 uspih 2 

uspih

 

"Школа Успіху - Вінниця 2017" – це безкоштовний освітній проект, покликаний розкрити особистісний потенціал у підлітків з лідерськими якостями і розвивати навички самостійних активних дій та відповідальної й цілеспрямованої поведінки.

Проект проходив на базі нашого ліцею за ініціативою президента закладу та випускника “Школи Успіху”, організованої Klitschko Foundation (Фонд Кличко), Михайлюка Павла. Мoлoдiжну iнiцiaтиву булo пiдтримaнo зaступникoм мiськoгo гoлoви Гaлинoю Якубoвич. 

Формат проекту: факультативно – лекційний. 2 рази в місяць, у п’ятницю, по 1-2 представники кожної школи запрошувалися до актової зали ліцею на 15:30. Кожне заняття було присвячене певній тематиці, близькій до лідерства та менеджменту. Інформацію подавали запрошені лектори – професіонали своєї справи. Після чого були проведені спеціальні вправи на розвиток командної роботи та лідерських навичок. Тривалість кожного заняття: 1 – 1,5 години, тривалість лекції: 40 – 50 хвилин.

Проект рoзпoчaвся 8 вeрeсня лeкцiєю нa тeму «Мрiї – зaпoрукa успiху». Нaступнa лeкцiя нa тeму «Event Management» прoйшлa 22 вeрeсня. Пoтiм учні зiбрaлись 6 жoвтня нa лeкцiї вiд зaснoвникa вiнницькoгo IТ-клaстeру Дмитрa Сoфiни, який пoдiлився iнфoрмaцiєю нe лишe прo IТ-сфeру, a й прo усi oснoвнi гaлузi, якi мoжнa з нeю пoв’язaти. Влaсниця oднiєї з туристичних aгeнтств рoзпoвiлa стaршoклaсникaм й прo aспeкти вeдeння бiзнeсу. Спoртсмeн Бoгдaн Кoстюк aкцeнтувaв увaгу нa пeрeвaгaх здoрoвoгo спoсoбу життя, a стилiст-вiзaжист Вaлeрiя Чубeнкo рoзпoвiлa дiвчaтaм прo oснoвнi прaвилa мaкiяжу. Влaсник oднiєї з кaв’ярeнь мiстa  рoзпoвiв прo oргaнiзaцiю стaртaпiв. Нaприкiнцi кoжнoгo зaняття Михaйлюк Пaвлo прoвoдив трeнiнги тa зaняття нa рoзвитoк iндивiдуaльних здiбнoстeй, умiння прaцювaти у кoмaндi.

Завершився проект 15 грудня 2017 року.

samovr 4

samovr 1

samovr 2

samovr 3

samovr 5


 

План заходів профілактики булінгу на 2018-2019 роки

№ з/п

Назва заходів Відповідальні
1.

Батьківський університет:

 • «Умови збереження здоров’я дитини, як основи психологічного комфорту у сім’ї»

 • «Батьківський авторитет»
 • «Взаємопорозуміння та взаємоповага. Як уникати конфліктів з власними дітьми»

 • «Мораль сучасної молоді»

СПС, класні керівники

2. Робота над програмою «Рівний –рівному» Психолог
3. Тематичні години спілкування Класні керівники
4. День здоров’я за участю дітей і батьків

Адміністрація, учителі фізичної культури, класні керівники

5. Моніторинг виховної роботи в групах

Адміністрація

6. «Маршрут безпеки» СПС, класні керівники
7.
 • Заняття «Емпатія та рефлексія як способи сприйняття та розуміння людьми один одного»

 • Заняття «Вчимося порозумітися»
 • Міжрайонний семінар для працівників психологічної служби, соціальних педагогів Вінницької області на тему «Робота соціального педагога у напрямку налагодження зв’язків з громадськістю для формування соціально – корисної життєвої перспективи молоді»

 • Групова консультація «Підтримка дитини в кризовій ситуації. Поради батькам» (для батьків 8 класів)

 • Заняття з елементами тренінгу «Конфлікт. Способи вирішення конфлікту. Правова відповідальність за наслідки конфлікту»
  (учні 8 класу), «Профілактика правопорушення серед підлітків» (учні 8 класів)

СПС
8. Тематичні тижні

Педагог-організатор, вчитель права, класні
керівники

9. Індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками Адміністрація, класні керівники
10.

Засідання педагогічної ради: «Захист прав кожної дитини, як засіб забезпечення її повноцінного особистісного розвитку у максимально можливому діапазоні росту її індивідуальних ресурсів»

Заступник директора з
виховної роботи

11.

Тематичні зустрічі з інспектором поліції інспектором ювенальної поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майором поліції Печенюком О.В. : «Булінг. Шляхи виходу з ситуацій»

Заступник директора з
виховної роботи

12.

Впровадження програми «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська позиція»

Заступник директора з
виховної роботи, соціальний педагог, класні керівники

13. Робота Ради профілактики правопорушень

Заступник директора з
виховної роботи

14. Робота клубу омбудсменів «Феміда» Соціальний педагог
15.

Психологічний семінар: «Темперамент як основа індивідуального підходу»

Психолог
16. Правовий всеобуч за участю батьків-юристів СПС, класні керівники
17.

Інформаційне повідомлення «Право дитини на захист від насильства», «Про що треба знати відправляючи дитину за кордон на навчання чи
відпочинок»

Адміністрація, класні керівники
18.

Наради при директорові з питань:

 • правового виховання
 • роботи учнівського врядування
 • зайнятості учнів в позаурочний час
 • спортивно-масова робота в ліцеї

Адміністрація
Вчителі – предметники,
класні керівники

 

Звіт про діяльність учнівського врядування за 2018-2019 н.р.

 

3 травня завершився виборчий процес у Вінницькому  технічному ліцеї звітом президента 2018-2019 н.р. Писаренка Антона та інавгурацією новообраного президента Рибака Михайла. Учнівське врядування забезпечило проходження агітаційного процесу, дебатів, виборів з дотриманням всіх норм та прозорості.

(Детальніше на головній сторінці).

Viber 29 30

 

 Презентації та обговорення проектів, круглі столи. Участь у проекті учнівського врядування «За межами рідної школи». 

lytva2 min

 

Проведення книжкової ярмарки (07.09.18).

litva min

 

Прийом литовської делегації з міста Каунас (KTU inzinerijus licejus) та розробка і проведення майстер-класу з використанням STREAM-технології (07.09.18).  

l1

 

Підготовка і проведення «Міжнародного Дня Миру» (21.09.18) у форматі Open Space Technology з дотриманням розкладу уроків і проведенням тематичних заходів на перервах. Протягом дня в майстер-класах взяло участь понад 300 ліцеїстів.

DM 2017 min

 

Участь ліцейної команди КВН «pro-100 Тех» у ХХІІІ Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ» у смт Затока (13-15.09.18).

Нагороджені трьома дипломами:

 • «Дипломант ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ»;
 • «Лауреат мистецького конкурсу « АКУ-25» ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ»;
 • Залюбовського Павла у номінації «Найкраща акторська гра» ХХІІІ Всеукраїнського фестивалю дитячих та юнацьких команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ», учень групи ЛІН-3.

kvn min

 

Участь та перемога у міській виставці-конкурсі новорічних виробів «Зимова феєрія» (Краєзнавчий музей, ВМР грудень 2018-січень 2019).

gurtok 1sem 2018 20194

 

Участь президента ліцею 2018-2019 Писаренка А. у фінальному турі міського конкурсу «Лідер року 2019» (21.03.2019).

lider 20191

 

 Проведення благодійних акцій: «Подільський кошик – захиснику Вітчизни», «Смак домашнього тепла», «Подарунок від Святого Миколая», «Пасхальний кошик» та участь у міських акціях зі збору гуманітарної допомоги для військовослужбовців та добровольчих батальйонів, збір гуманітарної допомоги для людей похилого віку та дітей, що проживають в інтернатах на сході країни.

socakziji min

 

 Участь у всеукраїнських благодійних акціях зі збору допомоги для тварин «Happy Гав», «Happy Мяу для Мурчика».

sobaky min

 

Тестування на вміст йоду в організмі під час «Тижня здоров’я» (25.02.19)

jod

 

 Креативне проведення екологічного марафону «Ми творимо планету власноруч». Презентація-показ з елементами майстер-класу «Екологічний фіто-дизайн» (26.04.19).

Viber 29 301

 

Цьогоріч учнівське врядування виконало всі заплановані заходи, більша кількість яких висвітлена на головній сторінці ліцейного сайту.

Кориcні посилання