Актуальні сторінки

Корисна інформація

 ПРАВИЛА

 конкурсного прийому

до комунального закладу «Вінницький технічний ліцей»

на 2018-2019 навчальний рік

 

1. Організація конкурсу

1.1. До конкурсних випробувань відносяться:

 • основний конкурсний прийом;
 • додатковий конкурсний прийом.

1.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому для учнів, що закінчили 7 клас, проводяться з 11 червня по 15 червня 2018 року.

1.3. Випробування в рамках додаткового конкурсного прийому проводяться за тих самих умов, що й основні конкурсні випробування:

 • у серпні — за наявності вільних місць для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають вступити до ліцею;
 • протягом навчального року — за наявності  вільних місць.

1.4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяв батьків (або осіб, що їх замінюють), що подаються на ім’я директора ліцею, табелю успішності випускників 7,8,10-х класів чи свідоцтва про базову загальну середню освіту для випускників 9-х класів та медичної довідки 086/о.

1.5. Прийом документів проводиться з 29 травня по 08 червня 2018 року.

1.6. До конкурсної комісії подаються копії дипломів, грамот, інших документів,які підтверджують здібності учнів та (або) їх творчі досягнення.

1.7. Для проведення конкурсних випробувань окремо з кожного загальноосвітнього предмету створюється конкурсна приймальна комісія.

1.8. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому.

2. Проведення конкурсних випробувань

2.1. Конкурсні випробування для учнів, які закінчили 7-й клас загальноосвітніх шкіл і бажають продовжити навчання в ліцеї, проводяться у формі контрольних робіт:

 • з фізики та математики — в групу ФМН (фізико-математичний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики, математики і фізики;
 • з української мови  та математики — в групу ПТН (природничо-технічний напрямок) з поглибленим вивченням біології, географії, фізики;
 • з математики та української мови — в групу ІТН (інформаційно-технологічний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики.

2.2. Усі учні проходять психологічне тестування для виявлення рівня розвитку інтелекту та наявності творчого потенціалу.

2.3. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через день після його проведення, результати співбесіди - на наступний після її проведення день.

2.4. Призери міських олімпіад проходять конкурсне випробування у вигляді співбесіди із профільних для даної групи загальноосвітніх предметів. Якщо за результатами співбесіди учень не проходить випробування, він бере участь в конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

2.5. Час співбесіди визначається приймальною комісією при поданні заяви на вступ.

2.6. Учні, які захворіли під час конкурсних випробувань, зобов’язані подати у приймальну комісію медичну довідку, на підставі якої їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначається приймальною комісією.

2.7. Учні, які не з’явилися на випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

2.8. Завдання для проведення конкурсних випробувань з предметів розробляються головами методичних об’єднань ліцею у кількості не менше 3-х комплектів та затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освіти Вінницької міської ради.

2.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу. У день випробувань головою предметної комісії у присутності її членів та вступників вибираються варіанти завдань.

2.10. Після закінчення випробовування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і без титульної частини передаються для перевірки членам предметної комісії. 

2.11. Після дешифровки результати письмових робіт переносяться в протокол.

2.12. Конкурсні  випробовування для учнів доліцейної підготовки проводяться в період з 04 червня по 08 червня 2018 року.

2.13. Конкурсні роботи учнів зберігаються в ліцеї протягом одного року.

3. Порядок зарахування

3.1. Учні, які набрали прохідний бал, зараховуються до ліцею. Зарахування проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсних випробувань.

3.2. Учні 7-х класів, які пройшли навчання на курсах доліцейної підготовки, зараховуються за результатами контрольних робіт з української мови, фізики, математики та англійської мови не пізніше 11 червня 2018 року.

3.3. З метою мотивації навчання в групах доліцейної підготовки в ліцей можуть зараховуватись за результатами співбесіди учні, які показали високі навчальні результати на доліцейних курсах.

3.4. До ліцею подаються такі документи:

 • особова справа (після зарахування за результатами конкурсних випробувань);
 • ксерокопія свідоцтва про народження;
 • медична картка встановленого зразка (довідка 086/о);
 • фото 3х4 (4 шт).

3.5. Якщо учні, їх батьки (особи, що їх замінюють) не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії щодо апеляції. Апеляція проводиться протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

3.6. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, що затверджується наказом керівника навчального закладу. Додаткові випробування під час апеляції не проводяться.

3.7. У разі, якщо висновки апеляції не задовольнять осіб, які подали на апеляцію, останні можуть звернутися до Департаменту освіти Вінницької міської ради.

3.8. Учні, які зараховуються до ліцею, але не приступили до навчання без поважних причин протягом 10-ти днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

4. Контроль за проведенням конкурсу

4.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу здійснює Департамент освіти Вінницької міської ради.

4.3. При порушенні ліцеєм вимог даних Правил, рішенням міського Департаменту освіти результати конкурсу визначаються недійсними. В такому випадку Департамент освіти Вінницької міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кориcні посилання