Актуальні сторінки

Корисна інформація

Правила конкурсного прийому

до Вінницького технічного ліцею

(оновлено, 2017 рік)

 

1. Організація конкурсу

1.1. До конкурсних випробувань відносяться:

 • основний конкурсний прийом;
 • додатковий конкурсний прийом.

1.2. Випробування в рамках основного конкурсного прийому для учнів, що закінчили 7 клас, проводиться в червні (з 12 по 16 червня).

1.3. Випробування в рамках додаткового конкурсного прийому, проводяться за тих самих умов, що і основне конкурсне випробування:

 • в серпні – при наявності вільних місць для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають вступити до ліцею;
 • протягом навчального року – при наявності вільних місць.

1.4. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяв батьків (або осіб, що їх заміняють), що подаються на ім’я директора ліцею, табеля успішності для випускників 7, 8, 10 класів чи свідоцтва про базову загальну середню освіту для випускників 9 класів та медичної довідки.

1.5. Прийом документів проводиться з 29 травня по 09 червня.

1.6. До конкурсної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів та(або) їх творчі досягнення.

1.7. Для проведення конкурсних випробувань окремо з кожного загальноосвітнього предмета створюється конкурсна приймальна комісія.

1.8. Правила конкурсного прийому оголошуються не пізніше, ніж за два місяці до початку прийому.

 

2. Проведення конкурсних випробувань

 

2.1. Конкурсні випробування для учнів, які закінчили 7 клас загальноосвітніх шкіл і бажають продовжити навчання в ліцеї, проводять шляхом проведення  контрольних робіт:

 • з математики та фізикив групу ФМН (фізико – математичний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики, математики і фізики;
 • з математики та української мови - в групу ІТН (інформаційно-технологічний напрямок) з поглибленим вивченням інформатики та економіки;
 • з української та англійської мовв групу ЛІН (лінгвістичний напрямок) з поглибленим вивченням української, англійської та німецької мов.

2.2. Усі учні проходять психологічне тестування для виявлення інтелекту та наявності творчого потенціалу.

2.3. Результати письмового випробування оголошуються не пізніше, ніж через день після його проведення, результати співбесіди – на наступний після її проведення день.

Списки вступників з виставленими балами вивішуються в ліцеї для загального ознайомлення та на сайті ліцею vtl.in.ua та на сайтах шкіл.

2.4. Призери міських олімпіад проходять конкурсне випробування у вигляді співбесіди із профільних для даної групи загальноосвітніх предметів. Якщо за результатами співбесіди учень не проходить випробування, він бере участь в конкурсних випробуваннях на загальних умовах.

2.5. Час співбесіди визначається приймальною комісією при поданні учнем заяви на вступ.

2.6. Учні, які захворіли під час конкурсних випробувань, зобов’язані подати у приймальну комісію медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, термін яких визначається приймальною комісією.

2.7. Учні, які не з’явились на випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

2.8. Завдання для проведення конкурсних випробувань із предметів розробляються головами методичних об'єднань ліцею у кількості не менше 3 комплектів та затверджуються директором ліцею за погодженням з департаментом освіти Вінницької міської ради.

2.9. Конкурсні завдання зберігаються у директора навчального закладу в запечатаному конверті, який відкривається в день випробуваннь головою предметної комісії у присутності її членів та вступників.

2.10. Після закінчення випробовування письмові роботи шифруються головою приймальної комісії і без титульної частини передаються для перевірки членам предметної комісії.

2.11. Після дешифровки результати письмових робіт переносяться в протокол.

2.12. Конкурсні випробовування для учнів доліцейної підготовки проводяться в період з 01.06 по 08.06.2017 р.

2.13. Роботи учнів зберігаються в ліцеї протягом одного року.

 

3. Порядок зарахування

 

3.1. Учні, які набрали прохідний бал, зараховуються до ліцею. Зарахування проводиться протягом п’яти днів після оголошення результатів конкурсних випробувань.

3.2. Учні 7-х класів, які пройшли навчання на курсах доліцейної підготовки, зараховуються за результатами контрольних робіт з української мови, фізики, математики та англійської мови не пізніше 09.06.2017 р.

3.3. З метою мотивації навчання в групах доліцейної підготовки в ліцей можуть зараховуватись за результатами співбесіди учні, які показали високі навчальні результати на доліцейних курсах.

3.4. До ліцею подаються такі документи:

 • особова справа
 • ксерокопія свідоцтва про народження (2 шт.);
 • медична картка встановленого зразка;
 • медичні довідки 086-1/0, 086-2/0;
 • фото 3х4 (4 шт.);
 • зошит в клітинку та в лінію на 12 аркушів;
 • ксерокопія ідентифікаційного коду (2 шт.).

3.5. Якщо учні, їх батьки (особи, що їх замінюють) не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії щодо апеляції. Апеляція проводиться протягом тижня після оголошення результатів кокурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.

3.6. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, що затверджується наказом керівника навчального закладу. Додаткові випробування під час апеляції не проводяться.

3.7. У разі, якщо висновки апеляції не задовольняють осіб, які подали на апеляцію, останні можуть звернутися до департаменту освіти Вінницької міської ради.

3.8. Учні, які зараховуються до ліцею, але не приступили до навчання без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з навчального закладу.

 

4. Контроль за проведенням конкурсу

 

4.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.

4.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу здійснює департамент освіти Вінницької міської ради.

4.3. При порушенні ліцеєм вимог даних Правил, рішенням міського департаменту освіти результати конкурсу визначаються недійсними. В такому випадку департамент освіти Вінницької міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

Кориcні посилання

Статистика відвідувань

001936903
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
214
3299
5991
907131
25722
63044
1936903

Your IP: 54.83.66.51
Visitors Counter