Актуальні сторінки

Корисна інформація

Навчально-методична робота

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення інформаційно-освітнього простору в ліцеї та впровадження в практику роботи поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійного і профільного навчання: створення системи дистанційної освіти, підтримка і розвиток творчої особистості учнів».

У рамках роботи над єдиною методичною проблемою на засіданнях методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничого, математичного циклів розглядається питання шляхів вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів і взагалі педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти учнів, педагоги ознайомлюються  з інноваційними методами навчання; активізується самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання учнівської молоді.

Робота над проблемною темою здійснюється через удосконалення методики проведення уроків, а саме: нестандартних уроків, здійснення профільної диференціації завдяки спецкурсам та факультативам з математики, української мови, економіки, хімії та фізики.

Вчителі ліцею беруть участь у фахових конкурсах: «Кращий навчально-методичний посібник» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», «Учитель року», «Надія», «Кращий соціальний педагог-початківець», «Кращий працівник психологічної служби», «Творча скарбничка», у яких здобувають призові місця.

У ліцеї діють творчі групи вчителів різних напрямків:

 • школа підготовки до предметних олімпіад;
 • впровадження медіаосвіти в навчально-виховний процес;
 • презентація закладу громадськості;
 • сучасні підходи до впровадження у педагогічний процес новітніх методик здоров'язбережувальних та здоров'яформуючих технологій;
 • школа юного науковця.

Основними формами самоосвітньої роботи вчи­телів є: індивідуальна робота над науково-методичною та психолого-педагогічною проблематикою чи темою (у межах загальноліцейної науково-методичної проблеми), творчі звіти, наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

По закінченню вивчення предметних курсів у травні проходить тиждень "Фестиваль нестандартних уроків", під час якого вчителі використовують різноманітні форми роботи: ігри, КВН, тренінги, уроки-подорожі, відеосемінари, командні змагання тощо.

 

Структурні підрозділи Вінницького технічного ліцею

 

2017-2018 н. р.

Підрозділ методичної роботи Керівник Склад Тема, над якою працюють
 1 Методична рада Полєшко Р.А., заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 1. Щорс В.В. – секретар МР, соціальний педагог, І кваліфікаційна категорія
 2. Кметюк С.В. – заступник голови МР, керівник МО вчителів математики та фізики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Болюх О.О. – вчитель географії, економіки, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Бондарчук Л.П. – заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Єфременюк Н.В. – голова МО вчителів інформатики та допрофесійного навчання, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 6. Киналь А.Ю. – голова МО вчителів іноземних мов, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 7. Ковбасюк І.О. – заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 8. Крамар В.М. – голова МО вчителів гуманітарних дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 9. Чуйко О.Ю. – голова МО вчителів захисту Вітчизни, історії та фізичної культури, І кваліфікаційна категорія
 10. Щаслива Р.О. – голова МО класних керівників вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
"Створення інформаційно-освітнього простору та впровадженя в практику роботи профільного та допрофільного навчання з поглибленим вивченням окремих предметів"
 2 Методичне об'єднання вчителів філологічних дисциплін
Крамар В.М., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

 1. Дейнека Н.О. – вчитель світової літератури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Дячок А.В. – вчитель світової літератури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Щаслива Р.О. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Яричук В.А. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист
 5. Шаталюк О.С. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія

«Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність та творчість вчителя до забезпечення особистісного розвитку учнів через формування  їхньої національної свідомості, загальної культури та світоглядних орієнтирів»

 3 Методичне об'єднання вчителів математики та фізики
Кметюк С.В., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

 1. Демець Т.Ю. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Кушнір С.І. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Смішко Л.Г. – вчитель фізики та астрономії, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Ковбасюк І.О. – вчитель фізики, заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Чупахіна О.В. – вчитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 6. Сташевська С.К. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія
 7. Томчук О.В. – вчитель фізики, І кваліфікаційна категорія
 8. Микитюк М.М. – вчитель математики, бакалавр
«Вдосконалення форм і методів організації уроків математики та фізики через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання; застосування інноваційних освітніх технологій для розвитку творчої особистості кожного учня в умовах профільного навчання»
 4 Методичне об'єднання вчителів природничих дисциплін
Болюх О.О., вчитель географії, економіки, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 1. Полєшко Р.А. – вчитель біології, заступник директора з НМР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Буднікова Л.В. – вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Бондарчук Л.П. – вчитель біології, заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Дигас С.В. – вчитель хімії, вища кваліфікаційна категорія

«Нова тенденція розвитку школи, орієнтація на широку диференціацію, варіативність, багатопрофільність, інтеграція загальної і до профільної освіти – шлях до ЗНО та тестування як моніторингу якості середньої освіти»
 5 Методичне об'єднання вчителів іноземних мов
Киналь А.Ю., вчитель англійської мови, вища, учитель-методист

 1. Липовська А.Ю. – вчитель англійської та німецької мов, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Дорохова Т.А. – вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Галушко Л.В. – вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель
 4. Козловський А.В. – вчитель англійської мови, вища кваліфкаційна категорія
 5. Ладиняк І.С. – вчитель англійської та німецької мов, І кваліфікаційна категорія
 6. Яцентюк О.Ю. – вчитель англійської та німецької мов, І кваліфікаційна категорія
«Стан і шляхи підвищення якості вивчення іноземних мов. Світові тенденції навчання іноземних мов та їх реалізація»
 6 Методичне об'єднання вчителів інформатики та допрофесійного навчання
Волков Е.С., вчитель інформатики, вища квалікаційна категорія, учитель-методист

 1. Пастух С.К. – директор ліцею, вчитель радіомонтажу, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Єфременюк Н.В. – вчитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Осташко О.В. – вчитель інформатики та фізики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 4. Болюх О.О. – вчитель географії, економіки, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Головащенко Т.В. – вчитель швейної справи, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель
 6. Штельмах І.В. – вчитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 7. Ромейко І.Е. – вчитель інформатики, І кваліфікаційна категорія
 8. Яковенко І.В. – майстер виробничого навчання з профілю "Діловодство", спеціаліст
«Впровадження інтерактивних методів, інноваційних технологій, громадянської освіти на уроках інформатики та допрофесійного навчання»
 7 Методичне об'єднання вчителів захисту Вітчизни, історії та фізичної культури

Чуйко О.Ю., вчитель фізичної культури, ІІ кваліфікаційна категорія

 

 1. Козлов П.А. – вчитель фізичної культури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Іващук Г.Г. – вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Антонюк Є.В. – вчитель історії, правознавства, магістр
 4. Бойко О.В. – вчитель захисту Вітчизни, спеціаліст
«Особливості фізичної активності юнаків та дівчат шкільного віку, формування духовності та національної свідомості підростаючого
покоління»

 

 

Педагогічна рада на тему: «Академічна доброчесність як фактор  попередження порушень освітнього процесу» (12.01.2018)

 IMG 2378

IMG 2377

IMG 2384

IMG 2385

IMG 2387

IMG 2389

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу  «Вінницький технічний ліцей»

Кориcні посилання

Статистика відвідувань

002158695
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3538
1190
3538
1125200
60255
58867
2158695

Your IP: 54.224.91.246
Visitors Counter