Актуальні сторінки

Корисна інформація

Навчально-методична робота

Методична робота з педагогічними працівниками спрямована на стимулювання творчого потенціалу та підвищення професійної майстерності кожного вчителя.

Педагогічний колектив ліцею працює над реалізацією науково-методичної проблеми «Створення інформаційно-освітнього простору в ліцеї та впровадження в практику роботи поглибленого вивчення окремих предметів, допрофесійного і профільного навчання: створення системи дистанційної освіти, підтримка і розвиток творчої особистості учнів».

У рамках роботи над єдиною методичною проблемою на засіданнях методичних об’єднань вчителів гуманітарного, природничого, математичного циклів розглядається питання шляхів вдосконалення моніторингу навчальних досягнень учнів і взагалі педагогічного моніторингу, розвитку навичок самоосвіти учнів, педагоги ознайомлюються  з інноваційними методами навчання; активізується самоосвітня діяльність вчителів щодо вивчення сучасних підходів до навчання і виховання учнівської молоді.

Робота над проблемною темою здійснюється через удосконалення методики проведення уроків, а саме: нестандартних уроків, здійснення профільної диференціації завдяки спецкурсам та факультативам з математики, української мови, економіки, хімії та фізики.

Вчителі ліцею беруть участь у фахових конкурсах: «Кращий навчально-методичний посібник» у рамках акції «Ярмарок фахових сподівань», «Учитель року», «Надія», «Кращий соціальний педагог-початківець», «Кращий працівник психологічної служби», «Творча скарбничка», у яких здобувають призові місця.

Основними формами самоосвітньої роботи вчи­телів є: індивідуальна робота над науково-методичною та психолого-педагогічною проблематикою чи темою (у межах загальноліцейної науково-методичної проблеми), творчі звіти, наставництво і консультування, опрацювання фахових журналів і методичної літератури тощо.

По закінченню вивчення предметних курсів у травні проходить тиждень "Фестиваль нестандартних уроків", під час якого вчителі використовують різноманітні форми роботи: ігри, КВН, тренінги, уроки-подорожі, відеосемінари, командні змагання тощо.

        У 2018-2019 н. р. у ліцеї діють творчі групи вчителів різних напрямків:

 • школа підготовки до предметних олімпіад;
 • ІТ-компетентність - складова професійної педагогічної майстерності сучасного вчителя;
 • школа юного науковця
 • презентація закладу громадськості;

 

 Структурні підрозділи Вінницького технічного ліцею

 

 2018-2019 н. р.

Підрозділ методичної роботи Керівник Склад Тема, над якою працюють
 1 Методична рада Полєшко Р.А., заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 1. Щорс В.В. – секретар методичної ради, соціальний педагог, І кваліфікаційна категорія
 2. Дигас С.В. – заступник голови методичної ради, голова МО вчителів природничих дисциплін, вища кваліфікаційна категорія
 3. Волков Е.С. – голова МО вчителів інформатики та допрофесійного навчання, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Бондарчук Л.П. – заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Єфременюк Н.В. – голова ліцейного наукового товариства "Пошук", вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 6. Киналь А.Ю. – голова МО вчителів іноземних мов, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 7. Ковбасюк І.О. – заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 8. Крамар В.М. – голова МО вчителів філологічних дисциплін, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 9. Кушнір С.І. – голова МО вчителів математики та фізики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 10. Чуйко О.Ю. – голова МО фізичної культури. Захисту Вітчизни та суспільниї дисциплін, І кваліфікаційна категорія
 11. Щаслива Р.О. – голова МО класних керівників вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
"Створення інформаційно-освітнього простору та впровадженя в практику роботи профільного та допрофільного навчання з поглибленим вивченням окремих предметів"
 2 Методичне об'єднання вчителів філологічних дисциплін
Крамар В.М., вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист

 1. Дейнека Н.О. – вчитель зарубіжної літератури та основ здоров'я, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Дячок А.В. – вчитель світової літератури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Щаслива Р.О. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Яричук В.А. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія, вчитель-методист
 5. Шаталюк О.С. – вчитель української мови та літератури, вища кваліфікаційна категорія

«Від інноваційного змісту освіти через професійну майстерність та творчість вчителя до забезпечення особистісного розвитку учнів через формування  їхньої національної свідомості, загальної культури та світоглядних орієнтирів»

 3 Методичне об'єднання вчителів математики та фізики
Кушнір С.І., вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист

 1. Демець Т.Ю. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Катюха О.Я. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Кметюк С.В. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Ковбасюк І.О. – вчитель фізики, заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Смішко Л.Г. – вчитель фізики та астрономії, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 6. Чупахіна О.В. – вчитель фізики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 7. Сташевська С.К. – вчитель математики, вища кваліфікаційна категорія
 8. Томчук О.В. – вчитель фізики, І кваліфікаційна категорія
«Вдосконалення форм і методів організації уроків математики та фізики через урізноманітнення особистісно-орієнтованої системи навчання; застосування інноваційних освітніх технологій для розвитку творчої особистості кожного учня в умовах профільного навчання»
 4 Методичне об'єднання вчителів природничих дисциплін
Дигас С.В., вчитель хімії, вища кваліфікаційна категорія 
 1. Буднікова Л.В. – вчитель біології, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Бондарчук Л.П. – вчитель біології, заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Полєшко Р.А. – вчитель біології, заступник директора з НВР, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 4. Болюх О.О. – вчитель географії, економіки, вища кваліфікаційна категорія 
«Формування та вдосконалення професійної компетентності творчого педагога як умова забезпечення розвитку життєвих компетентностей особистості  в процесі викладання природничих дисциплін»                                                                
 5 Методичне об'єднання вчителів іноземних мов
Киналь А.Ю., вчитель англійської мови, вища, учитель-методист

 1. Липовська А.Ю. – вчитель англійської та німецької мов, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Дорохова Т.А. – вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Галушко Л.В. – вчитель англійської мови, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель
 4. Козловський А.В. – вчитель англійської мови, вища кваліфкаційна категорія
 5. Ладиняк І.С. – вчитель англійської та німецької мов, І кваліфікаційна категорія
«Стан і шляхи підвищення якості вивчення іноземних мов. Світові тенденції навчання іноземних мов та їх реалізація»
 6 Методичне об'єднання вчителів інформатики та допрофесійного навчання
Волков Е.С., вчитель інформатики, вища квалікаційна категорія, учитель-методист

 1. Пастух С.К. – директор ліцею, вчитель радіомонтажу, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Єфременюк Н.В. – вчитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Осташко О.В. – вчитель інформатики та фізики, вища кваліфікаційна категорія, старший вчитель
 4. Болюх О.О. – вчитель географії, економіки, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 5. Головащенко Т.В. – вчитель швейної справи, вища кваліфікаційна категорія, старший учитель
 6. Штельмах І.В. – вчитель інформатики, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 7. Ромейко І.Е. – вчитель інформатики, І кваліфікаційна категорія
 8. Колдаєв Ю.Т. - вчитель технічної творчості, спеціаліст
 9. Яковенко І.В. – майстер виробничого навчання з профілю "Діловодство", спеціаліст
«Впровадження інтерактивних методів, інноваційних технологій, громадянської освіти на уроках інформатики та допрофесійного навчання»
 7 Методичне об'єднання вчителів фізичної культури, захисту Вітчизни та суспільних дисиплін

Чуйко О.Ю., вчитель фізичної культури, І кваліфікаційна категорія

 

 1. Козлов П.А. – вчитель фізичної культури, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 2. Іващук Г.Г. – вчитель історії, вища кваліфікаційна категорія, учитель-методист
 3. Антонюк Є.В. – вчитель історії, правознавства, магістр
 4. Аббасова Л.Г. – вчитель захисту Вітчизни, спеціаліст
 5. Невесенко О.А. – вчитель захисту Вітчизни, спеціаліст

«Фізична активність юнаків та дівчат шкільного віку. Мотиваційна основа психологічної підготовки в спортивній діяльності. Формування національної свідомості підростаючого покоління»

Педагогічна рада на тему: «Академічна доброчесність як фактор  попередження порушень освітнього процесу» (12.01.2018)

 IMG 2378

IMG 2377

IMG 2384

IMG 2385

IMG 2387

IMG 2389

Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу комунального закладу  «Вінницький технічний ліцей»

Кориcні посилання